ปรัชญาองค์กร

1. ช่วยเหลือสังคมไทยทางน้ำ

* มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผ่านทางระบบระบายน้ำ 
* มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตในประเทศไทยผ่านอุปกรณ์ทำน้ำให้บริสุทธิ์

2. เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และกลายเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

3. พนักงานทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

โครงร่าง

Company Name U.I.MASTERS(THAILAND)CO.,LTD
address 99/84 หมู่ 10 หนองแขม ศรีราชา ชลบุรี 20230 Thailand GoogleMap
contact address ตัวแทน: 038-348-191
ฝ่ายขาย: 081-256-7070 คอนโดะ (ญี่ปุ่น, อังกฤษ)
จักรพันธ์: 085-503-8061 (ไทย)
E-mail: kondo@uimasters.co.th (ญี่ปุ่น, อังกฤษ)
chakkapan @uimasters. co.th (ไทย, อังกฤษ)
FAX: 038-348-197
*ต้องใช้รหัสประเทศไทย 66 เมื่อโทรหรือแฟกซ์จากต่างประเทศ
Established 1 มิถุนายน 2553
capital 4 ล้านบาท
representative Atsuhiko Kondo

เนื้อหาทางธุรกิจ

  • ออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ RO (น้ำบริสุทธิ์)
  • ก่อสร้างปรับปรุงศักยภาพของทางระบายน้ำที่มีอยู่
  • งานปรับปรุงกำลังการผลิตสำหรับ RO และน้ำกระด้างที่มีอยู่
  • ออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาบ่อเกรอะ
  • งานเดินท่อโรงงาน
  • การทดสอบคุณภาพน้ำ
  • จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับระบายน้ำ RO อุปกรณ์ปรับสภาพน้ำ

ประวัติบริษัท

มิถุนายน 2553 ก่อตั้งขึ้นในชื่อ UIMasters (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทบำบัดน้ำเสียในฐานะบริษัทในเครือของ Umemura Corp.
เมษายน 2554 ส่งมอบอุปกรณ์ตกตะกอนชนิดจับตัวเป็นก้อนชุดแรกให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เป็นครั้งแรก
มกราคม 2555 หลังจากได้รับคำสั่งซื้อจาก Maezawa Kogyo สำหรับโรงงานทดลองที่สวนอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เราก็ได้จัดส่งให้ ตั้งแต่นั้นมาเราได้ดำเนินการบำรุงรักษาและจัดการโรงงานจนถึงปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ 2555 ส่งมอบระบบชีวภาพเครื่องแรก (การบำบัดกากตะกอนกัมมันต์) และอุปกรณ์น้ำบริสุทธิ์ RO ให้กับโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารในสวนอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
เมษายน 2555 ส่งมอบระบบชีวภาพ (ตะกอนเร่ง) ให้กับบริษัทอาหารอเมริกัน (Kellogg) เป็นครั้งแรกในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
พฤษภาคม 2013 ส่งมอบระบบกรองดูดซับน้ำมันแห่งแรกให้กับนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เริ่มซื้อขายวัสดุกับ Mitsubishi Chemical (Mitsubishi Rayon)
ธันวาคม 2562 มีการสรุปสัญญาการบำรุงรักษาแบบชำระเงินสำหรับอุปกรณ์ระบายน้ำและน้ำบริสุทธิ์กับ 30 บริษัท
มกราคม 2565 ซื้อหุ้นและหุ้นซื้อคืนทั้งหมดจากบริษัทแม่ Umemura Corp และเป็นอิสระ

เอาใจลูกค้าระบบบำบัดน้ำเสียในไทย! !