อุปกรณ์ RO (reverse osmosis membrane) จะถูกติดตั้งเมื่อต้องการน้ำบริสุทธิ์ เช่น เมื่อล้างชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้า
สารหลักที่ต้องกำจัดมีดังนี้
* การกำจัดหลัก
สารประกอบอินทรีย์และคลอรีนอินทรีย์ (ดีดีที, PCB, ไดออกซิน, ไตรฮาโลมีเทน, ไตรคลอโรเอทิลีน, สารกำจัดศัตรูพืชต่างๆ),
เกลือ, ไอออนของโลหะหนัก, ซิลิกาที่ละลายน้ำ, แบคทีเรีย
, สารที่ไม่ใช่อิเล็กโทรไลต์ แอมโมเนีย, ไนเตรต สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของไนโตรเจน ฯลฯ อิเล็กโทรไลต์ มัน
คือ ไม่ใช่สำหรับน้ำเสีย แต่เป็นน้ำใช้ แต่บางครั้งก็ติดตั้งร่วมกับระบบน้ำทิ้ง
สำหรับผู้ที่ต้องการดูอุปกรณ์จริง บริษัทของเรามีทัวร์โรงงานเป็นระยะๆ

ส่งอีเมลถึงเราที่นี่kondo@uimasters.co.th