ระบบดูดซับน้ำมันคืออะไร?

กระบวนการ : ใช้ไส้กรองของ Mitsubishi Chemical (เดิมคือ Mitsubishi Rayon) เพื่อดูดซับน้ำมัน
หอกรอง (ทำจาก SS) ท่อ และปั๊มล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศของไทย

ชื่อสื่อ กรอง : Diafellow DM-KT (ดูรายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
น้ำมันเป้าหมาย : น้ำมันกระจาย น้ำมันอิมัลซิไฟเออร์ และ
น้ำมันละลายบางชนิด อุตสาหกรรม : ล้างรถ, น้ำเสียในครัวเรือน, โรงงานอาหาร (น้ำมันพืช)
ปริมาณน้ำมันเป้าหมาย : 10 มก./ลิตร ถึง 30 มก./ลิตร (20 มก./ลิตร หรือมากกว่า อาจต้องปรับสภาพ)
อัตราการไหลเป้าหมาย : 1 ลบ.ม./ชม. ถึง 10 ลบ.ม./ ชม.
    (ความจุข้างต้นคือ ความจุของหอกรองเดียว)
    (หากเกินอัตราการไหลข้างต้น สามารถใช้หอกรองคู่ขนานกันได้) เวลาจัดส่งวันถึง 60
45ประเทศไทยมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ยามาโตะ เอสลอน และอีก 10 แห่ง

(เว้นชื่อเรื่อง)

(ตัวอย่างการติดตั้ง)
ชื่อลูกค้า: Thai Cosmos Foods (จังหวัดเชียงราย)
อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ใช้น้ำมันปาล์ม)
กำลังการผลิต: 8 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
วิธีดำเนินการ : การกรองด้วยถ่านกัมมันต์ + การดูดซับน้ำมันด้วย Diafellow DM-KT
ราคาอ้างอิง: 2.5 MTB

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด (ดาวน์โหลด)