เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เราได้เสร็จสิ้นการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบครอบคลุมที่จังหวัดระยอง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีหลายกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมมีบทลงโทษหรือคำสั่งให้ปรับปรุง แม้กระทั่งน้ำเสียในครัวเรือนนอกเหนือจากน้ำเสียจากโรงงานซึ่งเกินมาตรฐานของสวนอุตสาหกรรม

ถังบำบัดน้ำเสียจะทำงานก็ต่อเมื่อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) ที่มีอยู่ในถังมีขนาดที่เหมาะสมและทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การเติมอากาศ จะใช้ในการเพื่อลดค่า COD, Oil & Grease และรักษาค่าน้ำทิ้ง ภายในมาตรฐานสวนอุตสาหกรรม

 

การติดตั้งนี้สำหรับโรงงานแห่งใหม่ และสมมติว่าความจุของห้องน้ำและโรงอาหารรองรับได้ 700 คน เราได้กำหนดปริมาณน้ำเสียทั้งหมดไว้ที่ 75 ตันต่อวัน พื้นที่ใช้งาน 6M (กว้าง) x 20M (ยาว) x 4M (ลึก)

เป็นแบบขุดดินฝังถัง FRP ไว้ใต้ดินครับ

 

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียจะไม่ใช่แค่ของใหม่เท่านั้น แต่ในอนาคต ถังบำบัดน้ำเสียแบบเก่าที่มีอยู่อาจจะได้รองรับจากการเพิ่มจำนวนพนักงานได้ 2-3 เท่าจากจุดเริ่มต้น เราเชื่อว่า จะมีความต้องการมากขึ้นในการ พิจารณา.

งานขุดบ่อเกรอะ

การติดตั้ง Johkasou เสร็จสมบูรณ์ (ถังใต้ดิน)

โบลเวอร์และแผงควบคุม

แผงควบคุม (หลัก)

แผงควบคุม (สำหรับถังบำบัด)

ปั๊มจ่ายสารช่วยเร่งจุลินทรีย์ทางชีวภาพ