คือปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไปในการย่อยสลาย (ออกซิไดซ์) สารอินทรีย์ในน้ำ
เป็นดัชนีชี้วัดระดับมลพิษ

(ความต้องการออกซิเจนทางเคมี)

ใช้สำหรับวัดระดับมลพิษในทะเล ทะเลสาบ และบึง
วัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อออกซิไดซ์สิ่งปนเปื้อนที่มีอยู่ในน้ำ
เป็นเรื่องปกติที่จะวัดด้วยโครเมียมหรือแมงกานีส

(ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี)

ใช้สำหรับวัดระดับมลพิษของแม่น้ำ
วัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อออกซิไดซ์สิ่งปนเปื้อนที่มีอยู่ในน้ำ
เป็นเรื่องปกติที่จะตรวจวัดแบคทีเรีย

ทะเล ทะเลสาบ บึง และน้ำอื่นๆ หยุดนิ่งอยู่ในที่เดียวกันเป็นเวลานาน จึง
มีแพลงก์ตอนพืชจำนวนมาก
ดังนั้น การวัด BOD จึงไม่เหมาะกับสถานที่ดังกล่าว