มีลูกค้าขอใช้วันหยุดสงกรานต์ติดตั้งระบบระบายน้ำใหม่จากระบบระบายน้ำเดิมจึงได้ติดตั้งระบบระบายน้ำใหม่ดังนี้

ระบบที่มีอยู่


น้ำที่ผ่านการบำบัด ➡ ด้วยการตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อนต่อเนื่อง ➡ จะถูกระบายออกภายนอกโรงงานกดตัวกรอง

 

* ระบบระบายน้ำที่มีอยู่

เนื่องจากเป็นระบบต่อเนื่องจึงใช้เวลานานในการทำปฏิกิริยากับถังตกตะกอนแบบต่อเนื่อง ทำให้ยากต่อการปรับค่า pH

ต้องใช้กำลังคนมากในการขจัดกากตะกอนที่สะสมอยู่ในตัวกรองแบบกดวันละสองครั้ง กำลังการผลิตมีจำกัด และมีบางกรณีที่ไม่สามารถผ่านมาตรฐานสวนอุตสาหกรรมได้

ระบบใหม่

* ระบบการตกตะกอนการตกตะกอนสองครั้งอัตโนมัติแบบแบทช์ (ระบบ UI สองเท่า)

 

ถังตกตะกอนจับตัวที่หนึ่ง ➡ ถังตกตะกอนจับตัวที่สอง ➡ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วถูกปล่อยทิ้งภายนอกโรงงาน

 

การควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะปรับค่า pH ของถังตกตะกอนแต่ละถังโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าปริมาณยาที่จะจ่ายออกได้บนแผงสัมผัส สิ่งเดียวที่ต้องอาศัยการแทรกแซงของมนุษย์คือการเติมสารเคมี การกำจัดกากตะกอนแห้งที่สะสมอยู่ในแท่นกรอง และการทำความสะอาด

รายละเอียดข้อมูลจำเพาะของระบบ Double U.I.

ข้อมูลจำเพาะ ::ระบบตกตะกอนตกตะกอนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 2 ขั้นตอนแบบแบทช์

พื้นที่ที่ใช้ ::4900 (W) x 12,000 (L) x 3500 (H) หน่วย: มม.

กำลังการผลิต:1,000 ลิตร/ชุด(20) นาที 3,000 ลิตร(3M3) ต่อชั่วโมง

เป้าหมายการรักษา:น้ำดิบที่มีฟลูออไรด์ (140 มก./ลิตร)

น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว :น้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยฟลูออไรด์ (น้อยกว่า 4 มก./ลิตร) มาตรฐานสวนอุตสาหกรรมน้อยกว่า 5 มก./ลิตร

ระยะเวลาติดตั้ง:45 วัน (ระยะเวลาติดตั้งนอกสถานที่ 14 วัน)

 

(รูปตอนติดตั้ง)

เราเชื่อว่าการพัฒนาระบบ double UI นี้จะทำให้สามารถบำบัดไม่เพียงแต่ฟลูออไรด์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงน้ำเสียที่มีโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ด้วย